Visie

Schoudernetwerk Noord wil de zorg rondom de schouderpatiënten blijven verbeteren. Door het ontwikkelen van hoogwaardige transmurale zorg voor patiënten met schouderproblemen in de regio-Noord zowel in de 1e , 2e en 3e lijn.

Door het maken van afspraken, het vergroten van de kwaliteit van de patiëntenzorg

  • Duidelijkheid voor de patiënt omtrent verwachtingsbeeld, duur behandeltraject, soort onderzoek, aard behandeling en door welke behandelaar
  • Kennisoverdracht onder de behandelaars; kruisbestuiving
  • Verbeteren van de communicatie door gebruik van dezelfde taal
  • Duurzaamheid van het netwerk
  • Het netwerk heeft een dynamisch en inhoudelijk verdiepend karakter en daarbij is aandacht voor het groepsproces