Schoudernetwerk Noord wil de zorg rondom de schouderpatiënten blijven verbeteren. Door het ontwikkelen van hoogwaardige transmurale zorg voor patiënten met schouderproblemen in de regio-Noord zowel in de 1e , 2e en 3e lijn.

Door het maken van afspraken, het vergroten van de kwaliteit van de patiëntenzorg

  • Duidelijkheid voor de patiënt omtrent verwachtingsbeeld, duur behandeltraject, soort onderzoek, aard behandeling en door welke behandelaar
  • Kennisoverdracht onder de behandelaars; kruisbestuiving
  • Verbeteren van de communicatie door gebruik van dezelfde taal
  • Duurzaamheid van het netwerk
  • Het netwerk heeft een dynamisch en inhoudelijk verdiepend karakter en daarbij is aandacht voor het groepsproce

 

Documenten project SNN 2020 samen op weg naar 2025

projectdocument snn 2020 samen op weg naar 2025 versie 3

20201001 resultaten Quickscan SNN 2020 samen op weg naar 2025